Spring naar hoofd-inhoud

Tijdelijke Verkeersmaatregelen

In 2016 is de Landelijke Verkeersdienst gestart met de levering van tijdelijke verkeersmaatregelen. Vanuit onze bedrijfslocatie in Roermond zijn we in staat Zuid Nederland (Brabant en Limburg) te bedienen met onze oplossingen. De tijdelijke verkeersmaatregelen worden op basis van een door de wegbeheerder geaccordeerd verkeersplan geplaatst. Uiteraard worden de maatregelen door BRL-gecertificeerd personeel geplaatst. Hierbij houdt men rekening met de veiligheid van de weggebruiker, de wegwerker en zichzelf.

Wij plaatsen de verkeersmaatregelen op gemeentelijke-, provinciale- en rijkswegen. Voor het plaatsen van verkeersmaatregelen op rijkswegen dient er een SPIN-aanvraag gedaan te worden. De Landelijk Verkeersdienst is geautoriseerd als verkeersmaatregelen-aannemer voor het indienen en uitvoeren van een dergelijke aanvraag.

Het CROW heeft in diverse richtlijnen aangegeven hoe in welke situatie maatregelen moeten worden genomen. De toepassen van deze maatregelen vindt plaats conform deze richtlijnen.

Tijdelijke RVV bebording

Landelijke verkeersdienst levert tijdelijke RVV bebording voor binnen en buiten de bebouwdekom. Deze wordt compleet door ons geplaatst, omgesteld waar nodig in het plan en na afloop weer verwijderd. Onze monteur heeft ervaring met het plaatsen van deze bebording en plaatst deze vlot en veilig. Hierbij maakt hij gebruik van een grondpot om de bebording in de grond te plaatsen of hij maakt waar mogelijk gebruik van bestaand straat meubilair. In dit laatste geval wordt montage materiaal gebruikt wat geen sporen achterlaar op het meubilair. Hiervoor gebruiken we speciale "borden tape". Deze tape hecht goed aan zichzelf maar uitermate lastig aan andere materialen. Hierdoor blijven er geen lijmresten achter na het verwijderen van de bebording waardoor er geen schade optreedt aan het meubilair. 

Werk in uitvoering bebording en omleidingsroutes

Naast de reguliere RVV bebording wordt ook gebruik gemaakt van "Werk in Uitvoering bebording". Dit zijn de gele borden die u aantreft rondom werkzaamheden. Dit zijn basis borden die voor een bepaalde toepassing kunnen worden "beletterd". Met deze borden geven we de informatie aan de weggebruiker over de werkzaamheden of de situatie die is aangepast. Daarnaast hebben we in deze serie ook routepijlen om een omleidingsroute aan te duiden.

Actiewagens en pijlwagens

Op het moment dat er rijstroken afgesloten moeten worden en er rijstroken gecombineerd of gesplitst moeten worden, wordt er gebruik gemaakt van actiewagens of pijlwagens. Deze wagens zijn met de nodige verlichting en bebording uitgerust om flexibel in te zetten. Deze wagens worden door ons op locatie geplaatst en desnoods verplaatst indien het plan dat verlangt. Hierdoor kan een veilige werkruimte gcreĂ«erd worden voor de aannemer.

Bebakening

Om een werkvak in de langsrichting af te bakenen voor het verkeerd zodat deze niet de veilige ruimte inrijden wordt het werkvan zijdeling afbebakend. Deze bebakening verschilt afhankelijk van de duur van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden binnen een dag afgerond zijn (de maatregelen weer verwijderd) en er iemand in het werkvak aanwezig is om eventueel omgewaaide of omgereden bebakening terug te plaatsen mag gebruik gemaakt worden van verkeerskegels. Duren de werkzaamheden langer dan een dag moeten er verkeersbakens geplaatst worden met baakvoet. Deze zijn zwaarde uitgevoerd en gemaakt voor langere en stabielere plaatsing. Indien er dieper gegraven moet worden waardoor er ook val gevaar op kan treden wordt er ook gebruik gemaakt van een langsgeleiding in staal of beton. Deze voorkomt dat er voertuigen in het werkvak kunnen "vallen".

Botsabsorber

Tot slot kan de situatie ontstaan dat het plaatsen of uitvoeren van de werkzaamheden door eenvoudige tijdelijke verkeersmaatregelen niet veilig gemaakt kan worden. Dan wordt een botsabsorber ingezet. Deze vrachtwagen is door zijn voorgeschreven gewicht een fysieke barierre voor de werkzaamheden. Daarnaast door de plaatsing van een "stootkussen" aan de achterzeide wordt de schade aan de achteroprijdende bestuurde zo veel mogelijk beperkt.