Spring naar hoofd-inhoud

Verkeersregelaars

Vanaf maart 2009 is het in Nederland mogelijk verkeersregelaars beroepsmatig in te zetten. Voor die tijd kon men verkeersregelaars alleen onder evenementenvergunningen inzetten. Vanaf 2009 is de Landelijke Verkeersdienst gestart met de levering van deze verkeersregelaars. U kunt onze beroepsverkeersregelaars inzetten bij of voor de volgende zaken:

Wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden werken mensen op bijzonder kleine afstand van het verkeer. Bij dergelijke werkzaamheden worden naast verkeersmaatregelen ook regelmatig verkeersregelaars ingezet. Deze oplossingen worden toegepast om een veilige werkomgeving voor de wegwerkers, bouwvakkers of technici te creeëren, de doorstroming te vergroten of informatie te verstrekken aan andere weggebruikers.

Bouwwerkzaamheden

Rondom een bouwlocatie zijn diverse uitdagingen als het gaat om de veiligheid. De beroepsverkeersregelaar wordt ingezet om op de grens van openbare ruimte en bouwplaats de veiligheid te vergroten. De gebruikers van de openbare ruimte hebben geen oog voor de risico's die dergelijke bouwwerkzaamheden met zich mee brengen. U kunt hierbij denken aan het vergroten van de veiligheid rondom hijswerkzaamheden, begeleiding van laden en lossen van het bouwverkeer, begeleiden van een betonstort, beperking van de overlast voor omwonenden en informatie verstrekken aan andere weggebruikers.

Evenementen

Tijdens evenementen komen grote hoeveelheden bezoekers op of rond hetzelfde moment naar een bepaalde locatie. Normaal gesproken is de infrastructuur daar niet op ingericht. Dat wil zeggen dat er verkeersmaatregelen worden genomen om die situatie het hoofd te bieden. De toepassing van beroepsverkeersregelaars (en evenementenverkeersregelaars) vindt plaats om namens het evenement als gastheer en eerste aanspreekpunt te dienen en informatie te verstrekken aan de weggebruikers en bezoekers. Daarnaast kan middels de verkeersregelaars snel gewisseld worden van diverse instroom- of uitstroomscenario's.

Extreme drukte

Er zijn momenten in het jaar dat door open dagen, winkelopeningen of bepaalde acties een topdrukte wordt verwacht in een bepaald gebied. Hier kan de beroepsverkeersregelaar faciliteren in het vinden van een parkeerplaats. Hij kan ook in de meeste gevallen voorkomen dat automobilisten door de drukte onveilige situaties creeëren. Ook hier speelt het gastheerschap een grote rol.

Spoorwerkzaamheden

Als door een incident op het spoor in de omgeving van een spoorwegovergang de doorgang belemmerd wordt, wordt de veiligheid voor de weggebruikers geborgd door plaatsing van maatregelen (hekken e.d.) en het inzetten van verkeersrgelaars. Door de beroepsverkeersregelaar wordt in dergelijke gevallen de weggebruikers verwezen naar een andere spoorwegovergang.

Gastvrijheid

U organiseert een evenement waarbij u uw doelgroep bijzonder wilt ontvangen. Onze verkeersregelaars ontvangen uw gasten gastvrij bij de parkeergelegenheid en wensen uw gasten een prettige avond. Na afloop wordt iedereen weer vriendelijk een goede huisreis toegewenst en van de parkeergelegenheid begeleid.

Landelijke Verkeersdienst

In alle gevallen wordt de beroepsverkeersregelaar ingezet volgens de voorschriften van de wegbeheerder. Deze schrijft de inzet van verkeersregelaars voor in het bestek of op basis van een vergunningsaanvraag. Ook de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats conform de richtlijnen van CROW. 

De Landelijke Verkeersdienst heeft een team van beroepsverkeersregelaars verspreid over een groot deel van Nederland. Hierdoor zijn we in staat door heel Nederland u van dienst te zijn bij één van de situaties zoals hierboven beschreven.